Pivnická matrikaRegister of Pivnice
narodených a umretýchBirth and Death indexes
1790-1920


Zadajte aspoň jedno kľúčové slovo / Enter at least one keyword
Môžete zadať iba časť mena alebo priezviska / You may enter only part of the name or surname
Meno/ First name
Priezvisko/ Surname
Meno otca/ Father's name
Meno matky/ Mother's name
Matkine priezvisko/ Mother's surname
Rok narodenia od/ Year of Birth from do/to
(*)Hľadaj v matrike narodených/ Search in births index
(†) Hľadaj v matrike zosnulých/ Search in deaths index
Zadajte aspoň jedno kľúčové slovo / Enter at least one keyword