Mlekara "Pivničanka"

Mlekara u Pivnicama ima svoju dugu i prepoznatljivu tradiciju. Prerada mleka uslovljena je razvijenim govedarstvom u samom mestu a kasnije i okolini. Početak rada mlekare datira od 1928. godine kada je mlekara osnovana od strane članova - proizvođača mleka tadašnje "Kreditne zadruge" u Pivnicama. Svojim prvobitnim oblikom i tehnologijom mlekara je radila samostalno do 1952. godine a onda je pripojena Zemljoradničkoj zadruzi u Pivnicama.

Izgradnjom nove mlekare na sadašnjoj lokaciji počinje novo poglavlje njenog postojanja i od tada radi kao pogon Zemljoradničke zadruge a na tržištu nastupa pod nazivom preduzeća "Zdenka" iz Velikih Zdenaca što je proisteklo iz ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između Zadruge i pomenutog preduzeća. Saradnja je trajala od 1969. godine do 1979. godine i istekom ugovora je prestala.

Mlekara je tehnološki konceptirana kao proizvođač sireva i maslaca kao nuz proizvoda. Nizom godina postojanja mlekare stečeno iskustvo je rezultiralo proizvodnjom poznatog "PIVNIČKOG" i "NOVOG PIVNIČKOG" sira i maslaca koji su na tržištu prepoznatljivi po svom kvalitetu. Godišnje mlekara preradi oko 7 000 000 litara mleka od čega dobije 700 tona sireva i oko 30 tona maslaca.

Proizvodnju mleka karakteriše promenljivost u proizvedenim količinama te istu sudbinu deli i prerađivačka industrija a samim tim i ova mlekara. Radi uspešnijeg savlađivanja ovih promena mlekara je ušla u integracioni proces sa AD "Novosadskom mlekarom" iz Novog Sada u čijem sastavu i sada radi od 1. novembra 1998. godine.

Osnovne karakteristike mlekare su

 • Instaliran kapacitet prerade je oko 28 000 litara u jednoj dnevnoj smeni
 • Godišnja prerada iznosi oko 7 000 000 litara mleka
 • Broj zaposlenih radnika se kreće oko 60 ljudi ukupno
 • Sadašnji službeni naziv mlekare je
  AD "NOVOSADSKA MLEKARA"
  Novi Sad ul. Sentandrejski put 9

  pogon "PIVNIČANKA"
  21469 Pivnice Vašarište br. 4