Srpska pravoslavna crkva
Pravoslavna istočna srpska crkva-hrama "Uspenija Presvete Bogorodice" u Pivnicama sagrađena je polovinom 18. veka i danas na početku 21. veka i trećeg milenijuma, ima 255 godina.
Izgradnja crkve desila se u nezgodno vreme i trajala je skoro 15 godina. Posle velike epidemije kuge koja je trajala dve godine na ovim prostorima od 1738 do 1740 godine čije je žarište bilo u Parabuću i Pivnicama, mnogo stanovništva je umrlo a dosta je bilo i raseljeno. Selo je moralo biti preseljeno na novu lokaciju, trebalo je izgraditi nove kuće, obnoviti i opremiti domaćinstva a pomoći nije bilo, morali su meštani da se oslone na svoje snage, da se zadužuju uz velike kamate. I pored svih neprilika i zaduženja crkva je podignuta 1746 godine, deo opreme i crkvenih stvari prenet je sa stare crkve, čije ruševine su ostale još nekoliko decenija. Stara kućišta u selu bila su pretvorena u bašte i vinograde tako da se i danas zna gde su bili srpski vinogradi.
Uporedo sa izgradnjom crkve morala se izgraditi i škola čiji su prvi učitelji bili sveštenici a kao prvi učitelj svetovnjak u Pivnicama 1754 godine pominje se magister Teodor.
Stare Pivnice nastale su početkom 18. veka. Pod nazivom PIVNICA je pustara koja se nalazi južno od Lalića i imala površinu od 3709 jutara i bila je deo nekadašnje pustare i mesta SANTO ili SANTOVAC.
Dugogodišnjim austrijsko-turskim ratovima (1683-1698) stanovništvo Bačke se raselilo, mesta su popaljena i uništena. Obnovom županija u periodu od 1699 do 1704 godine, haos je bio još veći kao i raseljavanja stanovništva a vrhunac je bio za vreme ustanka 1704-1711 godine mađarskog naroda pod vođstvom Franje Rakocija, kada je cela Bačka bila popaljena od strane mađarskih ustanika. Posle 30 godina ratovanja naselja u Bačkoj se nisu mogla prepoznati. Obnovom županija 1712 godine počela je jagma za podanicima, formirana su nova naselja, obnovljena stara, tako je nastala i PIVNICA koja je 1715 godine imala 39 poreskih domova. Popisom stanovništva 1715 godine u Pivnici je popisan i crkvenjak Živan Dugački, što znači da je naselje imalo srpsku crkvu jer svi popisani su srbi, sveštenici nisu uneti u popis jer nisu plaćali porez. U periodu od 1728 do 1738 godine pivničani su podigli novu crkvu što potvrđuju zapisi na starim knjigama iz tog perioda darivani crkvi.
Iz popisa crkava, sveštenstva i njihovog imanja, koji je izvršen 1733 god. po nalogu mitropolita Karlovačkog Vicentija Jovanovića, u 32 mesta Bačke bez večih gradova popisano je 143 sveštenika i 4888 kuća. U Pivnicama je popisano 6 sveštenika i 145 kuća. Imena sveštenika nisu sačuvana. Deset godina kasnije, na osnovu županiskog popisa sveštenika i njihovog imanja u Pivnicama je 1743 godine popisan pop Jovan sa bratom Lukom i pop Stevan sa bratom Novićem, a u selu je bilo samo 73 poreske glave. Na osnovu drugih dokumenata pop Jovan i brat Luka su Mirkovići a pop Stevan i brat Nović potiču iz Vlaške iz mesta KOROKOVO.
U razdoblju izmedu 1743 i 1765 godine nije poznat redosled dolaska popova u Pivnice. U Pivnicama je 1765 godine popisano 6 popova i jedan đakon.
  • pop Jovan Mirković bez ostalih bračnih parova i sa 3 člana porodice
  • pop Dimitrije Popović bez ostalih bračnih parova i sa 4 člana porodice
  • pop Georgije Obradović sa 2 bračna para u domaćinstvu i 7 članova porodice
  • pop Mojsej Živić sa 2 bračna para u domaćinstvu i 4 člana porodice
  • pop Petar Trifunović sa 1 bračnim parom u domaćinstvu i 2 člana porodice
  • pop Petar Panić sa 4 bračna člana u domaćinstvu i 4 člana porodice
  • đakon Nikola Beljanski bez podataka o porodici i imanju.
Posle 1780 godine u Pivnicama ima samo 2 popa, i to je ostalo tako skoro do 20. veka. Značajna rekonstrukcija i restauracija srpske crkve izvršena je posle 46 godina, kada je crkva možda i dobila sadašnji izgled. To je urađeno 1793 godine i o tome i o prvom osvečenju iz 1754 godine postoji zapis sa unutrašnje strane oltara.
Do danas su u crkvi sačuvane knjige iz 18. veka koje više nisu u upotrebi i na kojima postoje zapisi i imena donatora kao i značajnih događaja, kao i protokoli rođenih, venčanih i umrlih koji se vode od 1768 godine pa sve do današnjih dana.

Srpska pravoslavna crkva spoljaOltar srpske pravoslavne crkve u Pivnicama